Saturday, June 03, 2006دهها شهید و زخمی در تظاهرات نقده

اسامی برخی از شهیدان به قرار زیر است؛
توحید آذریون، حسین فتحی پور، همت اسم زاده، محمد علی جنت نیا و عسگر قاسمی


دهها هزار تن از مردم نقده دیروز در ادامه اعتراضات گسترده ملت آذربایجان به خیابانها ریختند.تظاهرات از خیابان فتوحی آغاز با حرکت به سمت اداره ارشاد ادامه پیدا کرد.بنا به اخبار رسیده اعتراضات مدنی مردم با دخالت نیروهای نظامی و فرماندار نقده به آشوب کشیده شد.معترضین به فرماندار که از مردم تقاضا کرد شعارهای دیکته شده از طرف وی را بدهند، اجازه ادامه سخنرانی نداده و با پرتاب سنگ به اتومبیل حامل فرماندار که مجهز به بلندگو بود، حمله کرده و او را به شدت کتک زدند. با متواری شدن معین زاده فرماندار نقده به داخل اداره ارشاد اتومبیل وی وا‍ژگون گشته و به آتش کشیده شد. نیروهای ضد شورش نیز با مشاهده خشم مردم به اداره ارشاد پناه برده و از آنجا معترضین را با گاز اشک آور مورد حمله قرار دادند. در نتیجه تظاهر کنندگان با سر دادن شعار به سمت فرمانداری حرکت کردند اما در آنجا با تیر اندازی مأمورین که به شهید و زخمی شدن دهها تن انجامید مواجه شدند. عده ای از معترضین با مشاهده اوضاع به طرف اداره ارشاد برگشته آنجا را به آتش کشیدند. نقده هنوز نا آرام است. 57 نفر از زخمی ها به اورمیه منتقل شده اند و حال 17 نفر بسیار وخیم گزارش شده است. از تعداد شهیدان اطلاع دقیقی در دست نیست. اسامی برخی از شهیدان به قرار زیر است: توحید آذریون، حسین فتحی پور (دانش آموز دوم دبیرستان)، همت اسم زاده، محمد علی جنت نیا( شصت و پنج ساله) و عسگر قاسمی.

شاهدان عینی از شهادت نوجوان 12 ساله ای که با اصابت گلوله به گلو کشته شده است خبر داده اند. یک سرهنگ نیروی انتظامی آغاز کننده تیر اندازی به سمت معترضین بودی است، اسم این خائن به ملت آذربایجان قلی یوسف زاده می باشد که سابقه خوبی در بین مردم نقده نداشته است.

م. اورومچو
5 خرداد 1385- اورمیه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home