Tuesday, July 11, 2006
جمعه شانزدهم تير 1385

ائلمان تبریزلی (مهدی نوری) توسط 11 نفردر سولدوز ربوده شد.

ساعت 23:30 روز سه شنبه 13/4/85 ائلمان تبریزلی (مهدی نوری) توسط 11 نفردر سولدوز ربوده شد. تاکنون از محل نگهداری وی اطلاعی دریافت نشده است. گفته می شود ائلمان تبریزلی روز پنجشنبه بدون اطلاع خانواده وی به شعبه 13 تبریز برده شده است و با اینکه قاضی حکم به انتقال وی به زندان داده بود ماموران اداره اطلاعات وی را با خود به مکان نامعلومی برده اند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home