Tuesday, July 11, 2006سه شنبه بيستم تير 1385

ائلمان نوری در اعتصاب غذا

ائلمان نوری از فعالین دانشجویی حرکت ملی آذربایجان ،دانشجوی دانشگاه آزاد سولدوزكه در نیمه های شب چهارشنبه 14 تیر ماه در خانه‌ی دانشجویی خود در شهرستان سولدوز با حمله نیروهای مسلح امنیتی و شکستن در منزل مسکونی اش دستگیر شده بود از روز 5 شنبه 15 تيرماه دست به اعتصاب غذا زده است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home