Monday, July 24, 2006ابراهیم معینی دستگیر شد

مادر آقاي ابراهيم معيني كه به حق يكي از شيرزنان خطه سولدوز است پس از حضور پسرش در خانه در جمع عده كثيري از مردم سولدوز كه در خانه شان جهت عيادت و استقبال از آقاي معيني آمده بودند اشعار پر شوري به زبان تركي بيان فرمودند و حاضران را به همدلي و اتحاد فرا خواندند.

طي گزارش رسيده از منابع موثق ديروز يكشنبه عصر مورخه 4/5/85 آقاي ابراهيم معيني يكي از فعالان سياسي سولدوز توسط ماموران اداره اطلاعات دستگير شد.

آقاي ابراهيم معيني طي چند سال اخير مكررا بعد از هر مراسم و سالروز مرتبط با آذربايجان دستگير و بعد از مدتي استقامت و پايداري زير شكنجه و اعتصاب آزاد ميگردد. ايشان تقريبا بيش از سه دهه پش در يكي از محلات سولدوز بنام قالا باشي در خانواده اي مذهبي چشم به جهان گشود. ابراهيم معيني فردي زحمتكش با غيرت و ظلم ستيز بوده و سري نترس دارد كه در تجمع مردم آذربايجان مقابل كنسولگري ارمنستان در تبريز در چند ماه پيش همراه جوانان غيرتمند تبريز و ديگر شهرها در آنجا به نشانه اعتراض حضور مي يابد و توسط ماموران دستگير و به مدت 22 روز در يكي از زندانهاي تبريز بازداشت ميگردند.

ايشان از روحيه فوق العاده اي برخوردار ميباشد و در مدت 22 روز حبس در زندان يك هفته دست به اعتصاب غذا ميزند و بالاخره بعد از 22 روز بازداشت در حاليكه وضع جسماني بسيار خطرناكي داشت آزاد ميگردد. مردم غيور و قدر شناس سولدوز جهت استقبال از آزادي ايشان تا سه راهي محمديار 15 كيلومتري نقده به مقدمش ميشتابند. مادر آقاي ابراهيم معيني كه به حق يكي از شيرزنان خطه سولدوز است پس از حضور پسرش در خانه در جمع عده كثيري از مردم سولدوز كه در خانه شان جهت عيادت و استقبال از آقاي معيني آمده بودند اشعار پر شوري به زبان تركي بيان فرمودند و حاضران را به همدلي و اتحاد فرا خواندند.

به اميد آزادي هر چه زودتر آقاي ابراهيم معيني از دست دژخيمان رژيم

حیدر بابا مرد اوغوللار دوغگونان

یاشاسین سولدوزون غیرتلی اوغلو ابراهیم معینی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home