Monday, July 24, 2006عیسی یگانه از فرهنگیان مورد احترام مردم سلدوز

باز هم زندان باز هم اعتصاب غذا

بنا به گزرشات رسیده موثق طی چند روز اخیر در پی دستگیری ابراهیم معینی چند تن دیگر از فعالان سولدوز توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر شده است که آقای عیسی یگانه نیز جزو این دستگیر شده گان است که از وضع جسمانی هیچیک از این عزیزان اخباری در دست نیست.

اما شواهد حاکی از آن است که آقای یگانه سه روز است که دست به اعتصاب غذا زده و در شرایط وخیمی قرار دارد. آقای یگانه یکی از فرهنگیان سولدوز میباشد که همیشه مورد احترام مردم سلدوز و اذربایجان است. تاکنون از یاشان چند جلد کتاب به چاپ رسیده است که برای مردم سولدوز کتاب ایل قاراپاپاق ایشان بسیار ارزشمند و قابل احترام است

گفتنی است که آقای یگانه از فعالان فرهنگی بوده و دستگیری ایشان در چنین موقعیتی جای سوال است

امیدواریم همه زندانیان دستگیر شده در این چند هفته اخیر که تعداد آنان قابل توجه است به زودی به آغوش خانواده خود بازگشته و موجبات شادی ملت آذربایجان را فرآهم آورند
جرم این عزیزان فقط و فقط تورک بودنشان است آنها هیچکدام کاری خلاف قانون نکرده اند و آزادی حق مسلم آنان است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home