Monday, July 24, 2006پیام هیئت رزمندگان مسلمان سلدوز به دبیر کل حزب دمکرات کاک مصطفی هجری

کاک مصطفی پیام شما را مبنی بر حمایت از برادران آذری زبان شنیدیم جهت اطلاع آن همشهری موارد ذیل را گوش زد و تذکر می دهیم .

1.در سال 1355 شما بعد از اثبات صداقت خود به حکومت پهلوی کاندیداتوری مجلس شورای ملی و با دیگر رقیبان خود به مبارزه و محاوره و تبلیغات برخاسته که به علت شکست در انتخابات در مدارس شهر تدریس و آشنا به آلام و فرهنگ مردم بدبخت نقده اعم از کرد و ترک بودید . که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جنابعالی یک شبه مبارز شده و با تبانی با عبدالرحمن قاسملو و عبدا... حاجی احمدی ( اهل قره قصاب نقده ـ دبیر کل پژاک ) مردم مسلمان کرد و ترک را به بهانه میتینگ به جان هم انداختید آنچه را نمی باید می شد ، شد . هنوز که هنوز است مردم منطقه از 31/1/58 به عنوان روز سیاه که شما به ما تحمیل کردید و موجب کشته و زخمی شدن بیش از پانصد نفر شد یاد می نمایند و هرگز از یادها نخواهد رفت .

2.حال که رویکرد شعارهای دنیا به حقوق انسانها سوق داده می شود شما دم از رعایت کردن آن می زنید . مگر شماها نبودید که :

* جنگ نقده را در تاریخ 31/1/58 و قتل عام اهالی شیعه نشین روستاهای بیگم قلعه ( 1/8/58 ) سارال ( 21/7/59 ) ، محمد شاه ( 2/9/59 ) ، جولبر ( 17/10/59 ) ، نظام آباد ( 26/3/60 ) ، شیخ معروف ( 1/1/62 ) و محمدیار ( 18/1/61 ) از توابع نقده را با نیروهای مسلح خود آتش زده و تمام دارایی آنان را غارت ، مردم کرد و ترک را قتل عام نمودید که انشاء ا... یک روز باید در میز محاکمه تاریخ جواب بدهید .

3.مگر با دستور شخص جنابعالی معدوم غفور یک دست به تمام جاده های مواصلاتی نقده به محمدیار و روستاهای تابعه مین نگذاشت و بیش از پانصد نفر زن و مرد بیگناه در جاده های فوق برای رتق و فتق امور روزانه خود ایاب و ذهاب می نمودند بر اثر انفجار مین های هدیه شده شما شهید و قطع دست و پا نشدند .

4.از هزار و دویست شهید داده شده مردم سلدوز قریب به هزار نفرشان با دستور شما و بتوسط نیروهای مسلح تو به شهادت رسیده اند .

5.مردم آذری زبان علیرغم عدم شناخت و مدیریت مسئولین همیشه حمایت گر انقلاب خود بوده و ما صاحبان انقلاب هستیم اگر اختلاف هم داریم که پسر با پدر خود هم از این مسائل دارد می توانیم آن را حل نمائیم به جنابعالی و دیگر دشمنان خونریز قوم کرد و آذری آذربایجان غربی (حزب دمکرات ـ کومله ـ سازمان منافقین ـ پژاک) ربطی نداشته و بیخود اراجیف نبافید .

آذربایجان جانباز انقلابدان آیرلماز

هیئت رزمندگان مسلمان سلدوز

منتظر اطلاعیه بعدی باشید .

منتظر نقطه نظرات شما هستیم

صندوق پستی : razmandegansoldoz1358@yahoo.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home