Sunday, September 10, 2006شهدا و زخمي ها:

طبق اعلام رسمي نهادهاي دولتي در اين تظاهرات تعداد چهار تن از دلاورمردان سولدوز بوسيله گلوله هاي نژادپرستان شهيد شدند اين چهار تن عبارتند از:

ا.توحيد آذريون – 25 ساله – اهل روستاي كهل در 1 كيلومتري نقده – شغل : كارگر – وي از آذربايجانچي ها و شعراي حماسه سراي نقده بود كه چند شعر آن ضميمه همين مطلب است.

2.همت اسمزاده: متاهل 37 ساله- تعداد فرزند: يك دختر– اهل شهرستان نقده – ساكن خيابان فتوحي (اين خيابان اكنون از سوي ملت بعنوان خيابانهاي انقلاب و يا آذربايجان ناميده مي شود) – شغل: متصدي پخش نفت – وي از خانواده مذهبي است و عموي وي نيز ملا دانشپايه از افراد امين رژيم و رئيس دادگاههاي نظامي استان آذربايجانغربي است.

3.عليرضا فتحي پور: نوجوان 17 ساله – محصل – اهل شهرستان نقده - قاري قرآن - پدر وي از رزمندگان سابق و بسيجيان امروز نقده ميباشد كه البته پس از قتل فرزندش بوسيله عمال رژيم از بسيج خارج شده است – عموي وي نيز از رزمندگان سابق و از اعضاي ارشد بسيج ميباشد و سابقا معاونت فرمانداري نقده را بر عهده داشته است و اكنون به همراه پدر شهيد شديدا پيگير مسائل هستند.

4.عسگر قاسمي: اهل بخش محمد يار نقده – متاهل- تعداد فرزندان: 3 نفر – 39 ساله –شغل: مالك گاوداري - وي پس از انتقال به بيمارستان در پي شدت جراحات ناشي از گلوله ژ3 و كلاشينكف به مقام شهادت نائل گشت.

بجز اين چهار شهيد سايت تقريبا دولتي بازتاب (متعلق به محسن رضايي) و سايت سولدوز (وابسته به بسيج و اطلاعات نقده به مديريت ملاي جوان احسان قلندري) تعداد شهدا را 6 تن بدون ذكر نام دو شهيد ديگر اعلام نموده است. اما بطور قطع يقين و بنا بر اظهارات تمامي مردم سولدوز و حتي كاركنان بيمارستان نقده (كه البته همگي زير فشار اطلاعات نقده هستند) و نيز مشاهدات اينجانب كه در محل حادثه حضور داشتم تعداد شهدا از 14 تن بيشتر است و همچنين رقمهاي 18 و 25 تن نيز كاملا محتمل است. تعداد كسانيكه از وضعيت آنها هيچ خبري موجود نيست زياد است. آمار زخمي ها هم تقريبا350 نفر بود كه تقريبا 70 نفر آنها بوسيله گلوله هاي جنگي ژ3 و كلت كمري و كلاشينكف زخمي شده اند و بقيه بوسيله ساچمه هاي يگان ويژه و باتوم مجروح شده اند. آمار تقريبا كافي در خصوص مجروحان حادثه وجود دارد اما ما اسامي را بجهت رعايت مسائل امنيتي در آرشيو خود نگه ميداريم. تنها بايد افزود تاكنون بر طبق اطلاعات ما 3 نفر از مجروحان حادثه بر اثر شدت جراحات بينايي يك چشم خود را از دست داده اند. همچنين پاي 4 نفر از مجروحين نيز قطع شده است. تعداد زيادي از اين مجروحين هنوز هم در منازل بصورت پنهاني مداوا مي شوند. تمامي مجروحيني هم كه به بيمارستان عارفيان اورمو اعزام شده بودند، پس از ترخيص يا به زندان منتقل شده اند كه بيشتر آنها در زندان قرخلار مرند، اوين تهران، و زندان اورمو و بازداشتگاهاي اداره اطلاعات بسر ميبرند و بقيه نيز پس از تشكيل پرونده قضايي با وثيقه آزاد شده و منتظر محاكمه اند.

اقدامات خانواده هاي شهدا:

پس از حادثه، فرماندار منحوس نقده، فرماندهان قدار و آدم كش سپاه ، بسيج، پليس و مسولان امنيتي و شهري جلساتي را با خانواده هاي شهدا برگزار كرده اند و ضمن تهديد خانواده ها آنها را جهت دادن رضايت ترغيب نموده اند كه با پاسخ تند و محكم خانواده ها مواجه گشته اند. خانواده ها دادن رضايت را تنها منوط به معرفي قاتلان فرزندانشان اعلام كرده اند. در اين جلسات فرماندار نقده و فرمانده سپاه نقده بعنوان عاملان اصلي حادثه (البته بعد از جنايتكاران ساكن تهران و قم) و احتمال قريب به يقين از قاتلان فرزندان آذربايجان ، شهدا را وابسته به استكبار جهاني! و تروريست! خوانده اند و گفته اند كه آنها مسلح! بوده اند كه در اين حين خانواده يكي از شهدا با جسارت تمام گفته است: ((تمام صحبتهاي شما كذب محض مي باشد و اگر آنها مسلح بودند بدانيد كه شما مزدوران ترسو و شكم گنده همگي تار و مار مي شديد شما فقط بلديد بسوي ملت بي پناه گلوله بگشاييد، در جيب اين چهار شهيد كه حتي 2 نفرشان متاهل بودند جمعا 16000 تومان پول موجود بوده و در جيب شهيد نوجوان نيز آلوچه، اما ما شنيده ايم كه در جيب تروريستها آلو وجود ندارد بلكه نارنجك و بمب وجود دارد.)) بهرصورت خانواده هاي شهدا اكنون شديدا و قويا پيگير قاتلان شهدا ميباشند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home