Wednesday, May 16, 2007دهها تن از سران جنبشهای سیاسی در سولدوز دستگیر شدند

چهارشنبه,۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶
سولدوزدان خبرار

با نزدیک شدن به روز سوم خرداد ( روز ملی آزادی خواهی در سولدوز ) ماموران نیروهای انتظامی. پلیس آگاهی و ماموران اطلاعات تلاش گسترده ای را برای تعقیب و دستگیری مردم ملی گرا آغاز نموده اند .بر همین اساس از هفته گذشته دهها تن از سران جنبشهای سیاسی در سولدوز دستگیر شده و هنوز از آنان خبری در دست نمی باشد .

دیروز نیز ماموران اطلاعات چند تن از بارز ترین چهره های ملی گرا همچون ( میر علی رضایی و عیسی یگانه ) را دستگیر کرده به مکان نامعلومی منتقل کردند. میر علی رضایی موسس آموزشگاه زبان ترکی در سولدوز و عیسی یگانه نویسنده ترک زبان میباشد…

0 Comments:

Post a Comment

<< Home