Tuesday, June 12, 2007حضور گسترده آحاد ملت در مجلس ترحیم شهید اکبر خدایار در سولدوز-

امروز سه شنبه 15 خرداد 1386مردم سولدوز پیر و جوان , مرد و زن و از هر عقیده و تفکری که باشند چه عمال رژیم و سران و مسئولین دولتی و نظامی و یا فعالین سیاسی حرکت ملی آذربایجان و ...ها با حضور گسترده در مجلس ترحیم شهید اکبر خدایار 32 ساله فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه پیام نور سولدوز خشم و انزجار خود را از سیاست یوغ شئونیزم فارس و کورد در آذربایجان نشان دادند. بطوریکه آحاد کثیر ملت مسجد ابوالفضل نقده را کاملا پر کرده بودند تا اعلام آمادگی خود را در مقابله با سیاست تورک ستیزی رژیم آپارتاید و اینکه خاک و سرزمین مادری خود را به هیچ وجه به دشمنانشان نخواهند داد و تا آخرین قطره خونشان از ناموس و وطن خود دفاع خواهند کرد.

جنبش دانشجویی آذربایجان – سولدوز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home