Monday, July 09, 2007آخرین اخبار کنگره بابک در سولدوز قلب تپنده آذربایجان-

روز جمعه 8 تیر 1386 مردم با تجمع در کوه یئدی گوز سالروز ولادت بابک آن دلیر مرد تاریخ را گرامی داشتند. بعدظهر جمعه دسته ها و گروههای متعدد مردم از نقاط مختلف شهر دسته جمعی به طرف میدان وحدت نقده (ژاندرمری) حرکت نمودند. با تجمع آحاد ملت در فلکه وحدت و ملحق شدم تمامی اکیپ های منلطق مختلف سولدوز به یکدیگر با سر دادن شعارهای ملی آذربایجان جملگی به سمت یئدی گوز به راه افتاند. تلاش های نیروهای امنیتی پلیس نیز برای متفرق کردن ملت بی اثر بود چراکه رفته رفته بر سیل جمعیت افزوده می شد. با رسیدن مردم به تفرجگاه کوه یئدی گوز و الحاق سایر جمعیت منتظر در آنجا و آن مردم مشتاق که جلوه گر اتحاد ملی ملت تورک آذربایجان و انسجام جوانان غیور سولدوز در سال بابک اسوه غیرت و شرف بود. ابتدای مراسم مردم با تجمع در کنار چشمه ها و محوطه دست به تحسن زدند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی حرکت ملی آذربایجان بخصوص آزادی فوری و بی قید و شرط ائلمان نوری و ابراهیم معینی فعالین سیاسی سولدوز و پایان بخشیدن به اوضاع حاکم شدند. پس از تحسن حضار با روشن کردن آتش و ترقه و پخش موسیقی های سنتی آذربایجان به جشن و شادمانی پرداختند. مراسم گرامیداشت بابک اسطوره آزادگی در سولدوز شهر گرگهای خاکستری از ابتدا تا انتهای مراسم تحت کنترل شدید نیروهای جاسوسی اطلاعات و عمالشان انجام گرفت. اما بدلیل موقعیت حساس و منحصر به فرد کوه یئدی گوز و عدم اطلاع رژیم از مراسم تجمع ملت تورک در سولدوز و غافلگیریشان چراکه اخبار و اعلامیه های مربوطه در یک روز مانده و روز پنجشنبه منتشر گردید؛ بدون حضور گارد ویژه و نیز تمهیدات کافی رژیم آپارتاید برای خنثی کردن حرکت انجام پذیرفت.

جنبش دانشجویی آذربایجان - سولدوز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home