Saturday, December 01, 2007

یورش ماموران آپارتاید به منزل شهید آذریون در سولدوز

پدر شهید فتحی پور مورد بازجویی اطلاعات قرار گرفت

میللی شورا- جمعه 9 آذر ماه: آذوح: بدنبال دستور رسیدگی به موضوع حضور حجت الاسلام عظیمی و همراهان ایشان و فعالین سولدوزی حرکت ملی آذربایجان جنوبی و خانواده های داغدیده شهدای آذربایجان و تجمع آنان بر سر آرامگاه شهدای قیام خرداد 85 سولدوز، از اداره کل اطلاعات کشور به واحدهای اطلاعاتی سولدوز چند شب پیش سرهنگ نوروزپور که با فعالیت های گسترده خود در جهت انهدام حرکت ملی آذربایجان در سولدوز قلب تپنده و دروازه آذربایجان ارتقاء درجه پیدا کرده بود با محافظین و ماموران خود به منزل پدری شهید توحید آذریون واقع در محله کهل نقده یورش برده و قصد دستگیری ولی و علی آذریون برادران شهید را داشتند که پس از تجسس کامل منزل و بازجویی از مادر شهید بدلیل عدم حضور برادران شهید در منزل موفق به دستگیری آنان نشده و مادر شهید توحید آذریون را تهدید و سفارش اکید کردند تا فرزندانش با پای خود به اداره اطلاعات آمده و خود را به آنان معرفی نمایند.

در سوی دیگر نیز با وجود بازجویی های متعدد از پدر شهید حسین فتحی پور در رابطه با چگونگی و علت حضور حجت الاسلام عظیمی و هیئت همراه ایشان در سولدوز با منزل شهید حسین فتحی پور تماس گرفته و کریم فتحی پور برادر و پدر شهید حسین فتحی پور را مجدداً به اداره اطلاعات سولدوز احضار نمودند. همچنین در چند روز اخیر تعدادی از فعالین سیاسی سولدوز در این رابطه بازداشت شده اند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home