Wednesday, December 12, 2007بیانیه جمعی از دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور نقده در خصوص مسائل اخیر دانشگاه

خبر از سولدوز:

درادامه وقایع اخیر دانشگاه پیام نور نقده در خصوص نگارش طومار بر علیه صحبتها و مصاحبه تفرقه انداز خدیجه منصور با هفته نامه هاوار و نیز به چالش کشیده شدن سرپرست جدید دانشگاه توسط دانشجویان هویت گرای آذربایجانی که اخبار آنها از سوی همین وبلاگ منتشر گردید و نیز در پی چاپ مقاله ایی با عنوان "آیا در نقده فردی لایق وجود ندارد؟" در شماره ششم نشریه دانشجویی چنلی بئل، از سوی برخی افراد مغرض و معلوم الحال و کسانیکه جسارت و شفافیت نوشتاری دانشجویان منافع آنان را به خطر افکنده است در اقداماتی هرچند ضعیف به جوسازی بر علیه تنهای نشریه مستقل و هویت گرای دانشجویان این دانشگاه پرداخته اند. بنا بر اخبار رسیده در یکی از این جوسازیها دانشجویان کرد زبان با تهیه نامه ایی که در دانشگاه 4000 نفری فقط 21 نفر آنرا امضا کرده اند مطالبی را بر علیه نشریه چنلی بئل ایراد کرده اند، همچنین یکی از اساتید که از جمله افراد اقلیت مهاجر کرد می باشد در کلاس درس سعی داشته است که دانشجویان را در خصوص اعتراض به چنلی بئل ترغیب نماید که با اعتراضات جدی دانشجویان تورک زبان مواجه شده است. در ذیل بیانیه جمعی از دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور نقده در خصوص اعتراض به مسائل فوق الذکر آورده شده است:بسم الله الرحمان الرحیمبیانیه جمعی از دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور نقده در خصوص مسائل اخیر دانشگاهدانستن حق مردم استنشریات را رکن چهارم دموکراسی میدانند که به گردش آزاد اخبار و اطلاعات در جامعه کمک میکنند و نیز با ارائه نقدها و راهکارهای مختلف جامعه را بسوی پیشرفت و خوشبختی هدایت می کنند. اهمیت و قدرت نشریات و رسانه های مکتوب زمانی روشن میشود که این نشریات وضعیت نابسامان محیط پیرامون را به چالش بکشند و ایرادات و ضعفهای افراد یا نهادهای اجتماعی را که باعث تضعیف رشد اجتماعی انسانها می شوند را مطرح نمایند. بطور طبیعی سرشت و منش انسانها با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند، برخی از انسانها با دیدی وسیع تر و نگرشی مثبت به قضایا مینگرند و برخی نیز بعلت عدم رشد شعور فکری و اجتماعی شان نگاهی ناقص و منفی به امور دارند. در این بین جامعه جریان سیال زندگی است که لزوما همیشه بر وفق مراد انسانها نمی باشد، کسانیکه از ایمان و عقیده ایی قوی برخوردار باشند راه مبارزه را انتخاب میکنند و سست عنصران و چاپلوسان راه ریاکاری و خوش خدمتی به مافوق و تخریب همنوعان را ترجیح میدهند. بطور طبیعی این سست عنصران تحمل انتقاد و اعتراض را ندارند، چراکه در سرشت و هویت مبهم اینان زندگی اجتماعی هنوز معنا نیافته و یا شکل نگرفته است. در مواجهه با چنین افرادی که بشدت دارای مشکلات عدیده رفتاری و روانشناختی هستند، بدلیل عدم همنوایی با جامعه و ناتوانی در مواجهه با واقعیات، آنچه که مبرهن است وجود توهمات مختلف از جمله توهم توطئه و نیز نقدگریزی و انگ زدن به افراد و محیط پیرامون و یا بعبارت روانشناختی، فرافکنی در خصوص عقده های روانی حل نشده شان می باشد.

دانشجویان محترم، مسئولان عزیز

متاسفانه اینبار نیز در این دانشگاه اتفاقی در نوع خود نادر روی داده است که در طی آن آقای امین پور (دستیار علمی رشته روانشناسی) در کلاس درس که باید جایی برای علم اندوزی و بارور ساختن استعدادهای علمی دانشجویان باشد، به جوسازی بر علیه تنها نشریه مستقل و حقیقت گرای این دانشگاه می پردازند و با تحریک احساسات قومی و مذهبی دانشجویان، در اقداماتی که بدور از شان و مرتبه استاد و شاگردی است به اجبار دانشجویان را به امضای طوماری که توسط افراد همزبان و ناسیونالیست وی، که در متن نامه شان نیز مشهود است، وادار نموده اند و کسانیکه این طومار را امضا نکرده اند از طرف آقای امین پور صریحا تهدید به کم کردن نمرات عملی شده اند، البته شایان ذکر است تنها چند نفر از دانشجویان همزبان وی آن طومار را که با ادبیاتی سراسر توهین، عوام فریبی و مشابه نامه های بچه های دوران راهنمایی تحصیلی نگاشته شده است را امضا کرده اند ولی مسئله ایی که وجود دارد اینست که اکنون ما دانشجویان در کلاس آقای امین پور احساس امنیت فکری و روانی نداریم و نگران برخوردهای نامعقول دیگر ایشان در زمان امتحانات می باشیم.

ما جمعی از دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور نقده ضمن تاکید بر رعایت ادب و متانت در قلم و گفتار، مراتب اعتراض خود به اقدامات آقای امین پور را اعلام می کنیم و خواهان رسیدگی مسئولان به این مساله می باشیم. همچنین ما مراتب حمایت خود را از ((چنلی بئل)) که تنها نشریه مستقل دانشجویی دانشگاه است و تا کنون منشا خیر برای دانشجویان و دلسوزان واقعی جامعه بوده و نقدها و مطالب آن در بسیاری مواقع راهگشا بوده است را اعلام می کنیم.

امیدواریم همه افراد جامعه به هر سمت و منسبی که میرسند قبل از آن اخلاق حرفه ایی آنرا بیاموزند و نیز در برابر مشکلات و یا نقدها بجای رفتارهای متزلزل و بچه گانه جایگاه خود را بدانند و متناسب با شان خود با قضایا رفتار نمایند.جمعی از دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز نقده / آذرماه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home