Wednesday, December 05, 2007

پخش اعلامیه در سولدوز در دفاع از مهندس عبدالله عباس جوان

نویسنده خبر:
خلاصه خبراویرنجی نیوز:متن زیر در سولدوز میان مردم در سطح وسیعی توزیع شده است. . متن خبرپخش اعلامیه در سولدوز در دفاع از مهندس عبدالله عباس جوان

اویرنجی نیوز:عبدالله عباس جوان فرزند نعمت متولد 1350 روستای بالقچی میباشد پدرش در سال 1357زمان حمله کردها به سولدوزهنگام دفاع از سرزمین خود شهید شد. عبدالله با وجود همه سختی ها در تمام دوران تحصیل ممتاز بود و درسال69دررشته معماری دانشگاه هنرهای زیبای تهران قبول شد. عدم تحصیل به زبان مادری-عقب ماندگی شهرو منطقه –تحقیر ملت آذربایجان از طرف شونیست های فارس در تهران وتهاجم کردها به سولدوز عبدالله را از همان دوران جوانی متوجه مسئله هویت و بازگشت به اصالت راستین انسانی وملی خودساخت.

برگزاری مراسم شبهای شعرترکی- دفاع از فرهنگ آذربایجان- کنگره بزرگداشت برای مشاهیر وطنمان آذربایجان و... از فعالیت های ا و در دوره دانشگاه بود.

عبدالله عباس جوان بعد از اخذ مدرک فوق لیسانس معماری استاددانشگاه شهید رجایی تهران شدولی هیچ وقت به ملت مظلوم و وطن معبود خود پشت نکرد و به خاطر دفاع از حقانیت آذربایجان بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفت این فعال آذربایجان مدت نود روز است در بازداشتگاه انفرادی زندان ائوین به سرمی برد ولی فریادش از پشت نرده های زندان به گوش میرشد.

چرا ملت آذربایجان حق تحصیل به زبان خود را نداشته باشند؟

چرا همه سرمایه گذاری ها در مناطق فارس نشین صورت میگیرد و جوانان آذربایجان برای اشتغال باید روانه دیار غربت شوند؟

چرا آذربایجان کوچکترین سهمی در تعیین سرنوشت خود نداشته باشد؟

ما جوانان سولدوز خواستار آزادی آن قهرمان اززندان هستیم و از همه هم وطنان خواهانیم در راه شناخت وفهم هویت واقعی خود از هیچ گامی دریغ نورزند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home