Saturday, February 02, 2008

جانبازان قیام سولدوز محکوم به شلاق شدند .جانبازان قیام سولدوز محکوم به شلاق شدند .

بیدادگاه رژیم آپارتاید ایران بار دیگر بی پایه و اساس بودن حکومت را بر همگان اثبات نمود. تنی چند از مجروحین و جانبازان قیام خونین خرداد 1385 سولدوز که تیراندازی عمال رژیم فاشیستی فارس بسمت مردم بی دفاع منجر به قطع عضو و یا از دست دادن توان بینایی در آنها گردید، پس از بازجویی های فراوان در بازداشتهای تحت شکنجه سرویس های امنیتی رژیم سرانجام بیدادگاه شئونیزم پارس رأی به محکومیت و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق داد. این حکم از طرف محمدنژاد رئیس شعبه 101 دادگاه جزایی نقده به 13 تن از مجروحین و جانبازان سولدوز ابلاغ شد و حکم دیگر نفرات آسیب دیده در قیام خرداد 1385 سولدوز بعداً اعلام خواهد شد. اسامی این 13 تن بشرح زیر می باشد: 1-مهدی عزیززاده 2-ناصر جهانگرد 3-محمود حاج محمدی 4-علیرضا مهران 5-کامران نوحه خوان 6-مهران نوحه خوان 7-ایرج محمدی 8-حبیب رضوی 9-یحیی نوروزی 10-علیرضا ابراهیم زاده 11-حسین مرادی 12-علی نوری 13-ایرج تقی پور(تبرئه شده است) .تصویر این احکام در لینک زیر قرار دارد .

http://www.4shared.com/file/36684975/e514d6e0/Sulduz20yaralilari1.html?dirPwdVerified=42ab5e0

آذربایجان اویرنجی حرکاتی - سولدوز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home