Monday, February 04, 2008

دوازده نفر از مجروحین تظاهرات خرداد ۱۳۸۵ در نقده به پرداخت جزای نقدی محکوم شدندکمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - آسمک:

دوازده نفر از مجروحین تظاهرات خرداد ۱۳۸۵ در نقده به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند

دوازده نفر از مجروحین تظاهرات روز چهارم خرداد ۱۳۸۵ در نقده که در اعتراض به توهین روزنامه دولتی ایران به ترکهای آذربایجان صورت گرفته بود٬ به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی نقده در خصوص اتهام ۱- مهدی عزیززاده ۲- ناصر جهانگرد ۳- محمود حاجی محمدی ۴- علیرضا مهران ۵- کامران نوحه خوان ۶- ایرج محمدی ۷- حبیب رضوی ۸- یحیی نوروزی ۱۰-علیرضا ابراهیم زاده ۱۱-حسین مرادی ۱۲-علی نوری٬ دایر بر اخلال نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی٬ با توجه به گزارش مأمورین نیروی انتظامی و مصدومیت متهمان در تجمعات غیرقانونی داخل شهر٬ جرم هر دوازده نفر را محرز و مسلم تسخیص داده و متهمین به یک میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال جریمه نقدی بدل از شلاق محکوم شده اند. یکی از متهمین همین پرونده به نام ایرج تقی پور تبرئه شده است.

این حکم از طرف قاضی محمدنژاد رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی نقده صادر گشته است.

تمام این سیزده نفر در اعتراضات روز چهارم خرداد ۱۳۸۵ توسط گلوله های مأمورین زخمی شده بوده اند و همین مصدومیت نیز به صورت یکی از دلایل اثبات جرم در حکم صادره قید شده است. بنا به گزارش های رسیده به کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان از نقده٬ حکم بسیاری از کسانی که با گلوله های نظامی و ساچمه ای مامورین زخمی شده بودند و در دادگاه محاکمه گشتند٬ هنوز صادر نشده است.

همچنین طی هفته های گذشته حکم شلاق در مورد عده ای از فعالان نقده ای از جمله٬ مهندس ابراهیم معینی٬ علی حاج محمدی و ولی آذریون که برادرش "توحید آذریون" را در چهار خرداد ۱۳۸۵ در اثر٬ شلیک گلوله های مامورین از دست داده٬ اجرا شده است.

مهندس ابراهیم معینی که از اردیبهشت ۱۳۸۶ در زندان نقده به سر می برد٬ هنگام آزادی در روز ۲۲ دی ماه گذشته حکم ۴۰ ضربه شلاق در موردش اجرا شد. وی بعد از اعتراضات مردم نقده در چهار خرداد ۱۳۸۵ به جرم شرکت در تظاهرات دستگیر و بعد از حدود دو ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شده بود. ابراهیم معینی در اردیبهشت ۱۳۸۶ قبل از مراسم سالگرد اعتراضات سال قبل بازداشت شده و به ده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۴۰ ضربه شلاق محکوم گشت.

علی حاج محمدی دیگر فعال نقده ای هم اواخر آبانماه امسال بعد از تحمل حکم شلاق جهت گذراندن چهار ماه حبس تعزیری به زندان نقده فرستاده شده است

حکم بیست ضربه شلاق در مورد ولی آذریون که برادرش "توحید آذریون" را در چهار خرداد ۱۳۸۵ در اثر٬ شلیک گلوله های مامورین از دست داده است روز ۲۶ دیماه امسال اجرا شد.

این در حالی است که خانواده های چهار فعال نقده ای که در تظاهرات چهار خرداد ۱۳۸۵جان خود را از دست داده اند تحت فشار اداره اطلاعات نقده قرار دارند و به آنها اخطار داده شده است که به صورت جمعی بر سر مزار فرزندان خود حضور نیابند. به آنها همچنین اعلام گشته است که فقط اعضای خانواده اجازه دارند بر سر مزار ها به اجرای مراسم بپردازند. در جریان سرکوب اعتراضات نقده از طرف مامورین جمهوری اسلامی ایران دهها تن کشته و زخمی شدند. تلوزیون دولتی ایران کشته شدن چهار نفر در تاریخ چهار خرداد ۱۳۸۵ به نامهای: توحيد آذريون (۲۵ ساله) -همت اسمزاده (۳۵ ساله متأهل) - حسین فتحي پور(۱۷ ساله دانش آموز)- عسگر قاسمي (۳۹ ساله متأهل) را تأیید کرد.

شکایت این خانواده ها از نیروی انتظامی، سپاه و مقاومت بسیج نقده به علت شلیک مستقیم بسوی فرزندانشان از بیست ماه گذشته تا کنون بی جواب مانده است.

چهارده بهمن ۱۳۸۶
علیرضا جوانبخت
سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان-آسمک
quluncu@gmail.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home