Monday, February 04, 2008
حجت الاسلام غلامرضا حسنی: سولدوز غیورترین مردمان را دارد. وجود پان تورکها نتجیه منطقی وجود تروریسم کورد است

حجت الاسلام غلامرضا حسنی امام جمعه ارومیه در نشست مسئولین رده بالای استان در رابطه با ضرورت انهدام هرچه سریعتر پان تورکیسم در آذربایجان غربی بویژه در سولدوز که نگاه همه را به خود جلب کرده تا به یکی از بزرگترین معضلات حکومت تبدیل گردد چنین پاسخ داد که در مقابل کوردهای مسلح و عملیات تروریستی آنها طی سالیان گذشته که جنایات آنها در منطقه همچنان ادامه دارد و در جواب پان کوردها باید پان تورکی هم باشد تا در مقابل نژادپرستان کورد ایستادگی کنیم و نگذاریم خاک مادریمان را تصرف نمایند.

وی افزود: سولدوز غیورترین مردمان را دارد و ما بجای دشمنی با آنان بهتر است از آنان تشکر نماییم که نگذاشتند سرزمین هایمان بدست بیگانگان بیافتد. آذوح

0 Comments:

Post a Comment

<< Home