Saturday, June 14, 2008

شهید توحید آذریون، کجاست پاکوبی های خاص ایل قاراپاپاق؟شهید توحید آذریون، کجاست پاکوبی های خاص ایل قاراپاپاق؟

سولدوز خبر: تصویری که در زیر مشاهده می نمایید مربوط است به مسابقات فرهنگی ایل ها و طوایف آذربایجانی در فرهنگستان تهران که در آن فستیوال نمایندگانی از ایل قاراپاپاق شهرستان نقده نیز شرکت نموده و حتی موفق به کسب مقام نیز شده بودند. نفر دوم ایستاده از سمت چپ، شهید توحید آذریون می باشد. وی که اولین شاعر هویت طلب و از بانیان حرکت ملی آذربایجان در روستای کؤهول بود، در جریان قیام بزرگ ملت تورک آذربایجان جنوبی در بهار 1385 در سولدوز بدست جلادین آپارتاید پارس به شهادت رسید. نشسته از سمت چپ: نفر دوم، آشیق رضا پوینده از هنرمندان نام آشنای سولدوز و نفر سوم، شادروان اکبر پروینی می باشد. وی که از قدرت بینایی محروم بود، با بینش بالایی که داشت عمر گوهر بار خود را در اعتلای فرهنگ تورک و زنده نگه داشتن ترانه ها و ریتم پاکوبی های ایل قاراپاپاق گذاشت و سرانجام همچون دیگر گنجینه های گران بهای سولدوز در دل خاک سولدوز آرمید. صدای خوش وی در یادها ماندگار خواهد بود


0 Comments:

Post a Comment

<< Home