Saturday, September 20, 2008

انتشار نشریه تروریستی هه تاو در سولدوزانتشار نشریه تروریستی هه تاو در سولدوز


میللی حرکت پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۷:


کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان

واحدخبر-شاخه سولدوز

بنا بر اساس اخبار كسب شده توسط شاخه سولدوز كميته مردمي دفاع از غرب آذربايجان، روزنامه (یا نشریه) داخلی «هه‌تاو» در شهرستان نقده با تیراژ بالا چاپ و در همه جای شهر پراکنده شده و اکثر مطالب آن به زبان کردی نوشته شده و مصاحبه‌ای نیز با فرماندار محترم صورت گرفته است. ولی چیزی که خیلی جالب می باشد نشریه داخلی مربوط به یک N.C.O تازه مجوز گرفته چگونه می‌تواند با درج قیمت 2000 ریال در شهر فروخته شود. اگر این نشریه داخلی می باشد چگونه به شکل گسترده‌ای در شهر پخش شده و نه اداره ارشاد و نه اداره اطلاعات بدان اعتراض ننموده‌اند و این در حالی است که مسئولین نسبت به ترک‌ها موضع خصمانه‌تری اتخاذ نموده‌اند.

در شهري كه اقليت مهاجر كرد تنها حدود 10 درصد شهرستان نقده را تشكيل ميدهند، کلاس‌های زبان کردی برای کردها آزاد می‌باشد و تدریس زبان ترکی برای ترک‌های شیعه ممنوع! چگونه است که کردها دارای کانون و انجمن ادبی می‌باشند (البته حق مسلم آنها می باشد و منکر آن نیستیم) ولی ترک‌ها حتی یک انجمن شعر در داخل اداره ارشاد نیز ندارند. این سیاست یک بام و دو هوا تا کی ‌می‌تواند ادامه داشته باشد. بالاخره صبر جوانان نقده و سولدوز نیز حدی دارد و تبعات منفی چنین اقدامات نسنجیده دامن جمهوری اسلامی را خواهد گرفت! و این سیاست، بی اعتمادی جوانان ترک‌زبان را به دنبال خواهد داشت که در دراز مدت به ضرر حاکمیت نظام اسلامی می باشد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home