Friday, March 06, 2009



پلمپ مغازه ها و اماکن کسب فعالین حرکت ملّی آذربایجان در سولدوز

يئيگون(جمعه) ١٦ اسفند ۱٣٨۷ - ٦ مارس ۲۰۰۹

سولدوز خبر:بدنبال پلمپ مغازه ها و اماکن کسب فعالین حرکت ملّی آذربایجان در سایر شهرها در سولدوز نیز این روند ادامه دارد. این در حالیست که ادارات مربوطه بدون دلیل و مهلت بصورت فوری مغازه ها را پلمپ و پروانه کسب فعالین حرکت ملّی آذربایجان در سولدوز را لغو کرده اند و اجازه گشایش مغازه و کسب درآمد به آنان داده نشده است؛ من جمله می توان به پیرایش «گؤزللیک سالونو» به مدیریت افشین پوینده (ائلخان) شاعر توانا و استاد رقص محلی ایل قاراپاپاق اشاره نمود که شامل تعاریف فوق گردیده است و اداره اطلاعات نیروی انتظامی از جانب حکومت بطور جد در سولدوز بجای اشتغال زایی ، اشتغال زدایی می کند. مجوز رانندگی تاکسی به بخاطر گذاشتن نوارهای موسیقی اصیل آذربایجانی لذا بجرم پان ترکیست از چندین نفر سلب گردیده و چندین مغازه ی دیگر نیز در سولدوز بسته شده اند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home