Thursday, March 19, 2009تدابیر شدید امنیتی رژیم در محمدیار در روز چهارشنبه سوری

میللی حرکت چهار شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۷: سولدوز خبر: با فرا رسيدن چهارشنبه آخر سال و نزدیک شدن به عید نوروز و سالگرد تجمع در دهه اول سال نو در تپه حسنلو، تهدیدها و دستگیریها در شهر محمدیار از توابع سولدوز همچنان ادامه دارد.
از چندین هفته قبل تا به حال بسیاری از فعالین سیاسی و جوانان هویت طلب محمدیاری بدست نیروهای امنیتی رژیم دستگیر و یا احضار شده و از آنان تعهدنامه ای در رابطه با عدم شرکت در هر گونه تجمعی گرفته شده است.

1 Comments:

Blogger fatemeh said...

www.youtube.com/watch?v=gtsxUCNAnXQ

دوستان یادتون نره که این آخوندها ایرانی‌ نبودند و نیستند اینها همه باز ماندگان امام خمینی عراقی‌ هستند. اگر امام و اخوندشون اینها هستند خدا می‌دونه یزیدشون چه دیوسی بوده. در ثانی‌ اینها اصللا یک اسلامی برای خودشون درست کردند که بتونند جنایت بکنند. من هر روز نماز میخونم و هیچوقت آزار به دیگران و یا دزدی از دیگران به مغزم خطور نکرده.

6:19 PM  

Post a Comment

<< Home