Friday, May 29, 2009درگذشت غریبانه مبارزی از قلب تپنده آذربایجان

میللی حرکت چهار شنبه ۶ خرداد ۱۳۸۸:
بنا به اخبار موثق رسیده به سولدوز خبر، مرحوم کریم محمدی از فعالین حرکت ملی آذربایجان که در تاریخ 6/10/1387 در کشور سوئد دار فانی را وداع گفته بود به مرگ طبیعی جان به جان آفرین نسپرده ، بلکه بعد از شکنجه فراوان بر اثر نوشیدن اجباری سم درگذشته است.

رژیم جمهوری اسلامی اجازه ورود پیکر ایشان از سوئد به ایران، برای تشییع جنازه و خاکسپاری در سولدوز، زادگاه وی را نداد و از این کار ممانعت بعمل آورد تا بدین طریق بر جنایت صورت گرفته سرپوش بگذارد. حتی مجالس ترحیم شادروان محمدی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار گردید.

کریم محمدی از فعالین سیاسی سولدوز بود که از اواخر دهه 50 در راه آزادی ملت خویش از دست ظلم و استبداد قدم برداشت و سالها در جمهوری آذربایجان شمالی اقامت داشت.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home