Friday, August 07, 2009استقبال گرم مردم سولدوز از قهرمان قایقرانی جهان


میللی حرکت دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۸:
سولدوز خبر: صدها تن از مردم سولدوز ساعتی قبل از آمدن محسن شادی در میدان شهرداری نقده تجمع نموده و گروهی دیگر از مردم به سه راهی محمدیار جهت استقبال از قهرمانشان شتافته بودند.

عده ای از جوانان با دست داشتن پارچه ها و نوشته هایی به زبان تورکی به استقبال محسن شادی افتخار آذربایجان آمده بودند و شعار یاشاسین آذربایجان و یاشاسین سولدوز سر می دادند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home