Sunday, August 09, 2009بازداشت دو تن از فعالین سولدوزی به نامهای میر موسی ضیاء و مصطفی قاسمی در قلعه بابک

شنبه ۱۷ مرداد ۱٣٨٨ - ٨ اوت ۲۰۰۹
سولدوز خبر: دو تن از فعالین سولدوزی حرکت ملی آذربایجان در قلعه بابک(بذ قالاسی) توسط نیروهای اطلاعاتی کلیبر بازداشت شدند. میر موسی ضیاء و مصطفی قاسمی ساکن نقده که در مراسمی در قلعه بابک شرکت داشتند از سوی عوامل اطلاعاتی رزیم دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال یافتند.
این مراسم با حضور نزدیک به صد نفر با قراعت اشعار تورکی توسط شاعران و رقص آذربایجانی توسط گروه های رقص در قلعه بابک با تدابیر شدید امنیتی نیروهای نظامی و لباس شخصی همراه بود.
نیروها لباس شخصی با باتوم مردم را ضرب و شتم کرده و 3 نفر را بازداشت کردند.از وضع سلامتی بازداشت شدگان خبری در دست نیست.
این در حالیست که رزیم ایران با اجرای هرگونه مراسم در قلعه بابک شدیدا برخورد کرده و مانع از حضور مردم در این مکان می شود.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home